طرح توجیهی کسب و کار 500/000 کارد با دسته تزریقی-26 صفحه

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 26

ظرفیت : 500 هزار

اشتغالزایی: 29

 

١-١ -نام و کد محصول
محصول مورد نظر در این طرح انواع کارد با دسته تزریقی می باشد. این نوع کارد از دو قسمت “دسته” و
“تیغه” تشکیل می گردد. دسته از جنس مواد پلاستیکی بوده و تیغه آن فولادی می باشد.
̧ فرم تیغه ها
تیغه ها می توانند صاف، دندانه دار و یا ترکیبی از این دو باشند. شماره های نوشته شده بر روی تیغه ها
نشان دهنده فاصله دو دندانه بر حسب میلیمتر می باشد.
̧ ابعاد تیغه ها
طول تیغه ها درفاصله ٢۵ -۶ سانتیمتر، عرض آنها ٧ -٢/١ میلیمتر می باشد.
̧ وزن تیغه ها
وزن تیغه ها برای کاردهای کوچک ٨-٣ گرم، برای کاردهای متوسط ٣۵ -٢۵ گرم و برای کاردهای بزرگ
٧٠ -۵٠ گرم می باشد.
̧ جنس تیغه ها
تیغه ها در دو نوع “آبکاری شده” و”آبکاری نشده” تولید می شوند. کاردهای که لبه برنده دارند بایستی از
فولاد قابل آبکاری تولید شوند.
طبق اطلاعات اخذ شده از وزارت صنایع و معادن (معاونت توسعه صنعتی- دفتر آمار و اطلاع رسانی) کد
آیسیک “انواع کارد آشپزخانه” ٢٨٩٣١١٣۴ می باشد[٨ .[

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

٢ -١ -شماره تعرفه گمرکی
طبق اطلاعات موجود در کتاب ((آمار واردات و صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران)) کد تعرفه گمرکی
در مورد صادرات و واردات “کارد با دسته تزریقی” ثبت نشده است و تنها آمار های کلی در مورد ” کارد و و
چاقو یا تیغه های برنده، با یا بدون دندانه” با تعرفه ٨٢١١ وجود دارد و نامی از کارد با دسته تزریقی بطور
خاص برده نشده است[٧ .[
مجموعه ها از اشیاء جور شده ٠٠/١٠/٨٢١١
کارد سر میز با تیغه ثابت ٠٠/٩١/٨٢١١
سایر کاردها با تیغه ثابت ٠٠/٩٢/٨٢١١

٣-١ -شرایط واردات
حقوق پایه طبق ماده (٢ (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی
جمهوری اسلامی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سـفارش کـالا، انـواع عـوارض و سـایر وجـوه
دریافتی از کالاهای وارداتی می باشد و معادل ۴ %ارزش گمرکی کالاهـا تعیـین مـی شـود. بـه مجمـوع ایـن
دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شـود، حقـوق ورودی اطـلاق
.[٧]باشد می% ٣۶ ،٨٢١١/٩٢/٠٠ و ٨٢١١/٩١/٠٠، ٨٢١١/١٠/٠٠ تعرفه برای ورودی حقوق. شود می
۴-١ – بررسی و ارائه استاندارد
بر اساس اطلاعات سایت ((موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)) تاکنون برای “کارد با دسـته تزریقـی”
بطور خاص استاندارد ملی تدوین نشده است[۶.[

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *