گاز سوز کردن خودرو

طرح توجیهی گاز سوز کردن خودرو-word

طرح توجیهی گاز سوز کردن خودرو-word

نوع فایل : word+pdf                      صفحات : 110

 

گاز سوز کردن خودرو

گاز سوز کردن خودرو

طرح جامع گاز سوز کردن وسایل نقلیه ایران

 

اختصارات، اصطلاحات و تعاریف:

 

واحدها و اعداد:

170صفحه راهنما

در تلگرام 

2021-04-19T03:42:20+04:30

1  خلاصه و نتایج

1ـ1   رشد وسایل نقلیه و تعریف سناریو

1ـ2   تجربه جهانی

1ـ3  چالشها و امکان سنجی سناریو

1ـ 4  طرفهای ذینفع

 

2 مقدمه

2-1    آشنایی با پروژه و ساختار اصلی آن

2-2    هدف نهایی

2-3    تکمیل نمودن پروژه

 

3 چشم انداز

3ـ1 اهداف

3ـ2 محدوده کار

 

4 امکان سنجی برنامه تبدیل

4ـ1     ارزیابی سناریوهای رشد ناوگان وسایل نقلیه

4ـ2      تبدیل به  CNG  به عنوان سوخت، و زیر ساخت CNG

4ـ3      نرخهای دیگر تبدیل NGV

4- 4    ارزیابی نرخ نفوذ

4ـ4ـ1    نرخ نفوذ پایین

4ـ4ـ2    نرخ نفوذ متوسط

4-4-3   نرخ نفوذ بالا

4-5 امکان سنجی موارد مربوط به نرخهای نفوذ NGV

4-6 تاثیر بر عرضه و توزیع گاز

 

5   نظامهای تبدیل

5-1 مقدمه

5-2 وسایل نقلیه گاز طبیعی سوز از OEM

5-3 سیاست OEM در ایران

5-3-1 چشم اندازهای تولید وسایل نقلیه رایج

5-3-2 سیاست OEM برای تولید NGV

5-4  تبدیل به CNG – تبدیل بعد از فروش در بازار

5-5 مقایسه خودروهای تبدیل شده “ بعد از فروش در بازار” و OEM

5-6  کیت تبدیل CNG

 

6 الزامات کارگاههای تبدیل

6-1 تعریف ” تبدیل“

6-2 معیارهای کارگاههای تبدیل

6-2-1 صلاحیتها

6-2-2 مسئولیت

6-2-3 سازمان

6-3 استانداردها و ایمنی / 9 /

6-4 آمادگی عملیاتی

6 – 5  تعمیر و نگهداری

6-6 گواهینامه کارگاههای تبدیل

6–7 ظرفیت کارگاههای تبدیل /1/

 

7  مطالعات موردی در زمینه تبدیل

7-1  تاکسیها

7-1-1  کلیات /11/

7-1-2  مارکها و مدلها

7-1-3  عملکرد

7-1-4  اقتصاد و آمار

7-1-5   تجربه های پیشین و برنامه فعلی تبدیل CNG در ایران /11,12/

7-1-6  خلاصه و نتایج مباحث مربوط به تاکسیها

7-2 اتوبوسها

7-2-1   وضعیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، ناوگان موجود

7-2-2   مهارت و کارایی

7-2-3   فناوری و آلودگیهای دود و صدا

7-2-4  نسبت تبدیل

7-3   برآورد هزینه و مدل برنامه تبدیل

7-3-1  مدل هزینه یک کارگاه تبدیل

7-3-2  مدل تبدیل ایران

7-4  تحلیل نقطه سر به سر برای مطالعات موردی

7-4-1  هزینه ها

7-4-2     هزینه های سالیانه

7-4-3    تحلیل نقطه سر به سر – اتوبوسهای شهری

7-4-4  تحلیل نقطه سر به سر – خودروهای شخصی و تاکسیها

7-4-5  تحلیل نقطه سر به سر – نتایج

 

8   جا نمایی و مدل برآورد هزینه ایستگاههای سوختگیری

8-1      ظرفیت

8-2   چیدمان ، تعیین محل و جا نمایی

8-3   امنیت عرضه

8-3-1  منابع گاز /13/

8-3-2    امنیت فنی

8-4   ایستگاه سوختگیری ، مدل هزینه

 

9  کل منافع طرح بر اساس مطالعات موردی

9-1   صرفه جویی سوخت

9-1-1   اتوبوسها

9-1-2   تاکسیها

9-2   محیط زیست

 

10   منابع و مراجع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- اختصارات، اصطلاحات و تعاریف:

کمیته استاندارد سازی اروپا CEN
گاز طبیعی فشرده شده CNG
مونوکسید کربن CO
فهرستی از آلودگیهای هوای اروپاست که بخشی از برنامه کاری CORINE شورای وزیران اروپا در سال 1985 را تشکیل می‌دهد. هدف از CORINEAIR ارائه فهرست سازگار و شفافی برای اروپا در سال 1990 می‌باشد که همراه با مقیاس زمانی مناسب، امکان بهره‌برداری از برنامه جهت سیاست‌گذاری، تحقیقات و سایر اهداف میسر شده است. CORINAIR
کمیسیون اقتصادی اروپا (ایجاد استانداردهایی برای کاهش آلودگی هوا) ECE
آژانس محیط زیست اروپا EEA
وسایل نقلیه توسعه یافته سازگار با محیط زیست EEV
واکنش مقدار بار اروپایی ELR
سازمان حفاظت محیط زیست EPO
چرخه پایدار اروپایی ESC
چرخه ناپایدار اروپایی ETC
سوخت دیزل(گازوییل ) Gas oil
تولید ناخالص داخلی GDP
تولید ناخالص منطقه ای GRP
·         · موتورهای دیزلی سنگین کوچک :19500 8500< LHDDE<

14000< LHDDE  <19500 ) در کالیفرنیا بعد از 1995 )

·         · موتورهای سنگین دیزلی متوسط            19500 ≤  MHDDE ≤ 33000

·         · موتورهای سنگین دیزلی بزرگ(شامل اتوبوسهای شهری)  HHDDE>33000

Heavy duty engine
وسایل نقلیه سنگینی که وزن ناخالص آنها بیش از 8500 پوند از نظر دولت فدرال و بیش از 14000 پوند در کالیفرنیا(مدل‌های سال 1995 به بعد) می‌باشند.

موتورهای دیزلی بکار رفته در وسایل نقلیه سنگین، با کاربری بیشتر  در گروه خدمات بر اساس وزن ناخالص تقسیم‌بندی می‌شوند.

یک کیلوگرم= 454/0 پوند

Heavy duty vehicles
سازنده ایرانی موتور دیزل IDEM
سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ایران IFCO
سازمان استاندارد بین‌المللی ISO
موتورهای کوچکی که جزو موتورهای سنگین محسوب نمی‌شوند. نوعاً به موتورهای بنزینی خودروها گفته می‌شود. Light duty engine
گاز طبیعی مایع نفتی LNG
گاز مایع LPG
وسیله نقلیه گازسوز NGV
شرکت وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی (مصر) NGVC
هیدروکربن غیر متان NMHC
اکسید نیتروژن Nox
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی OECD
سازنده تجهیزات اصلی نظیر وسایل نقلیه و لوازم یدکی و … OEM
ذرات مواد PM
قسمت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم طرح PP1,2,3,4,5,6,7
قسمت دوم طرح PP2
تحقیق و توسعه R&D
برنامه دوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1999-1995 SFDP
برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 2004-2000 TFDP
آزمایشگاه  تحقیقات حمل و نقل

[TRL Limited ,Old Wokingham Road, Crowthorne Berkshire RG45 6AU, United Kingdom]

TRL
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران UBCT
ترکیب ارگانیک ناپایدار VOC

 طرح توجیهی گاز سوز کردن خودرو

2-  واحدها و اعداد:

بشکه معادل 159 لیتر Barrel
میلیارد bn
85/0 کیلوگرم بر متر مکعب Density, diesel oil
75/0 کیلوگرم بر متر مکعب Density, gasoline
1 دلار ایالات متحده= 8000 ریال(نوامبر سال 2001) Exchange rate
لیتر L
میلیون بشکه در روز MMBL
میلیون تن کوتاه (واحد وزن در ایالات متحده معادل 2/907 کیلوگرم) Mmst
متر مکعب نرمال Nm3
جزئی از میلیون ppm
ریال R
کیلومتر مربع Sq.km
تریلیون فوت مکعب Tcf
فوت مکعب =0,028317 m3 CF
1 سال= 365 روز= 8760 ساعت Time
تن متریک معادل 1000 کیلوگرم Tonnes
دلار ایالات متحده USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     خلاصه و نتایج

این مطالعه امکان سنجی، بخشی از پروژه ‘‘طرح جامع گازسوز کردن خودروهای ایران‘‘ است که خود به 7 پروژه کوچکتر تقسیم شده است. در زیر، خلاصه ای از فعالیتها و یافته های اصلی این بخش از پروژه تشریح شده اند.

 

1ـ1   رشد وسایل نقلیه و تعریف سناریو

به منظور ارزیابی از امکان سنجی کلی و تأثیر برنامه تبدیل، 3 سناریو که در آنها بخش مهمی از کل ناوگان وسایل نقلیه، در دوره زمانی 20 ساله تبدیل به CNG سوز می شوند، مورد ملاحظه قرار گرفته است.

در این ارتباط، در 20 سال آینده، رشدی از ناوگان وسایل نقلیه که هماهنگ با رشد 5 سال آخر می باشد ممکن تشخیص داده شد، اما این امر منوط به رشد بالا و یا حداقل هماهنگ با سطح فعلی GDP، آنچنان که در برنامه سوم توسعه اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده، خواهد بود، تا بدین وسیله، از رشد قدرت خرید، برای تحقق رشد ناوگان وسایل نقلیه، ایجاد اطمینان شود.

 

هدف طرح جامع NGV ، به نحو زیر بیان گردیده است :

 • آماده سازی سیاست تبدیل وسایل نقلیه به وسایل CNG سوز و ممکن ترین روشهای تبدیل وسایل نقلیه برای مصرف سوخت CNG در ایران .

برای یافتن این روشها، 3 نرخ نفوذ NGV مورد تعریف قرار گرفت . امکان تحقق این نرخها، در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

3 نرخ نفوذ مذکور در ناوگان وسایل نقلیه تجاری، در زیر مورد تعریف قرار گرفته اند :

 • نرخ نفوذ پایین : تعداد NGV ، در طول 20 سال ، برای دستیابی به 65/5 میلیون وسیله نقلیه CNG سوز، که مرکب از 65/1 میلیون وسیله نقلیه تبدیل شده و 4 میلیون OEM می باشد ، در آغاز به آرامی و سپس با شتاب افزایش خواهد یافت.
 • نرخ نفوذ متوسط : در این نرخ، رشد سریعتر NGV مورد تعریف قرار گرفته ، و تعداد کل آنها در طول 20 سال، تا 7 میلیون وسیله نقلیه CNG سوز، افزایش خواهد یافت. از این تعداد، 6/1 میلیون وسیله نقلیه تبدیل شده، و 35/5 میلیون وسیله نقلیه جدید OEM فرض شده است.
 • نرخ نفوذ بالا : در این نرخ ، یک افزایش ناگهانی NGV ، و در مجموع 65/8 میلیون NGV در حال حرکت، در طول 20 سال مورد فرض قرار گرفته است. 65/1 میلیون از این تعداد، وسیله نقلیه تبدیلی، و 7 میلیون از آن وسیله نقلیه OEM می باشند.

 

 

1ـ2        تجربه جهانی

تجربه جهانی چند کشور، مانند آرژانتین، مصر، هند، پاکستان، کانادا، نیوزیلند و تعداد بیشتری از کشورها، نرخها و اهداف متفاوتی برای رشد و ترویج NGV را نشان می دهند، اما هیچ کدام از آنها، آنچنان که در طرح جامع ایران مد نظر قرار گرفته است، بلند پروازانه نیستند. اهداف آرژانتین بلند پروازانه تر ین برنامه  ها بوده و این کشور می تواند نمونه ای موفق در ترویج NGV محسوب شود. در آرژانتین ، فعالیتهای مربوط به NGV منجر به افزایش کاملاً چشمگیری در این گونه از وسایل نقلیه گرید. در حال حاضر، در مجموع، بیش از 000/700 وسیله نقلیه CNG سوز، در حال بهره برداری می باشند. پیشرفتهای بعدی آرژانتین، نمایانگر نرخ تبدیل 000/6 وسیله نقلیه در ماه می باشند.

 

1ـ3      چالشها و امکان سنجی سناریو

سناریوهای متفاوت به تحقق یک سری از شرایط نیازمند می باشند، شرایطی مانند:

 

دسترسی به گاز طبیعی

 • ظرفیت تولید و واردات OEM
 • ظرفیت طراحی، مهندسی، ساخت و احداث ایستگاههای سوختگیری
 • دسترسی به تجهیزات ایستگاههای سوختگیری، مثلاً کمپرسورها، دیسپنسرها و غیره
 • تعلیم و آموزش
 • وضع مقررات و قوانین
 • آگاهی عمومی. یک تحول فنی، نیازمند پذیرش و درک همه طرفهای درگیر با آن می باشد، که در این مورد، به معنای کل جامعه ایران می باشد.
 • برای حصول این پذیرش، به زمانی محدود برای تبلیغات تجاری و زمانی نامشخص برای روابط عمومی، به منظور نمایش و توسعه فناوری و زیر ساختها مورد نیاز می باشد.
 • وجود انگیزه برای تغییر وضع به NGV
 • اعتماد فنی
 • در دسترس بودن سرمایه و بودجه
 • سودآوری
 • پیشرفت پیش بینی شده ، نیازمند هماهنگی با فرهنگ موجود، زیر ساختهای حمل و نقل و دور نمای نرخ رشد GDP کشور می باشد.

برخی از عوامل مهم، در تحقق شرایط مذکور، در زیر مورد تأکید قرار گرفته اند :

 

زیر ساختها   

خطوط لوله گاز، همه شهرهای بزرگ ایران را پوشش می دهند. از این رو، گاز طبیعی در دسترس می باشد، اما ایستگاههای سوختگیری، به عنوان بخشی از طرح جامع، باید ایجاد شوند.

تقاضای سالانه CNG، بسته به سناریوی انتخابی، در طول 20 سال، به 3 Nm 20 ـ 13 میلیارد خواهد رسید. پیش بینی آینده مصرف داخلی گاز، بیانگر این امر است که میزان آن، از سال 2000 ، به مدت 10 سال، با رسیدن به مصرف سالانه 3 Nm 120 ـ 110 میلیارد، دو برابر خواهد شد. فرض افزایش سالانه 5 درصد در مصرف داخلی گاز، از امروز تا ده بیست سال آینده، منجر به مصرف داخلی آن، در حدود3Nm250  میلیارد در طول 20 سال می شود؛ این بدان معنی است که مصرف گاز طبیعی برای سوخت وسایل نقلیه، بالغ بر حدود 10 ـ 5 درصد از کل مصرف داخلی گاز خواهد شد. مفهوم دیگر آن این است که، تمام سطوح نفوذ، از جنبه زیر ساختهای گاز، می توانند امکانپذیر باشند.

 

ظرفیت تولید صنعتی

حداکثر ظرفیت تولید سالانه مورد نیاز برای سطوح نفوذ بالا و متوسط، 000/100 ـ 000/90 تبدیل و برای سطح نفوذ پایین 000/150 تبدیل می باشد. تولید سالانه OEM برای سطح نفوذ پایین 000/350 و برای سطح نفوذ متوسط 000/365 و برای سطح نفوذ بالا 000/400 دستگاه تخمین زده می شود. شیبهای مربوط به منحنی های اجرای سطوح نفوذ مذکور، در 8 ـ 5 سال اول متفاوت می باشند. از این رو، در درون چارچوب زمانی 20 ساله (طرح)، برای سطوح متوسط و پایین، در مقایسه با سطح نفوذ بالا، تعداد کمتری NGV حاصل می شود.

 • دور نمای تولید OEM در پنج سال اخیر، بیانگر افزایشی در حدود 000/600 ـ 000/500 وسیله نقلیه در سال می باشد، که برای نایل شدن به سطوح نفوذ 46% ، 57% و یا 70% ، می باید 000/400 ـ 000/350 دستگاه از آنها بصورت NGV باشند.
 • ظرفیت کارگاههای تبدیل در دیگر کشورها نشان داده که ظرفیت ایجاد شده، مطابق تقاضای بازار بوده است. در ایران و برای سطح نفوذ پایین، ایجاد و توسعه 75 کارگاه، با 15 نفر در هر کدام از آنها در مدت 5 سال، در نظر گرفته شده است. ظرفیت این کارگاهها، باید در حدود 000/150 تبدیل در سال باشد.

 

این ظرفیت ، بطور میانگین معادل 000/2 تبدیل سالیانه برای هر کارگاه، و یا تقریباً 2 تبدیل در روز برای یک تیم تبدیل سه نفره می باشد. این اعداد معقول و قابل دسترس به نظر می رسند، اما نرخ تبدیلی بیش از دو برابر آنچه که در آرژانتین، بعد از 15 سال بدست آمده است، ارایه می دهند. در سطح نفوذ بالا، کارگاههای تبدیل باید بلافاصله ایجاد و مستقر شوند.

به منظور ایجاد اطمینان از اینکه طرحهای واقع گرا، می توانند در ارتباط با تولید صنعتی داخلی و بین المللی، تأمین بودجه و وضعیت بازار داخلی و کارایی در محدوده زمانبندیهای مورد نیاز و نسبتهای رشد، و ارزیابیها دقیق اجرا شوند، باید امکان سنجی هر کدام از سطوح نفوذ مذکور تعیین و مشخص شوند.

اگر برخی از پارامترهای مورد تقاضا بنحوی مناسب و شایسته تأمین نشوند ،حصول این سطوح نفوذ ،  غیر ممکن می باشند. مثلاً اگر صنعت خودرو نتواند وسایل نقلیه گازسوز را تولید یا تبدیل کند، و یا در چارچوب محدودی از زمان وارد این بازار شود، این سطوح نفوذ بدست نخواهند آمد. برای رسیدن به سطح نفوذ بالا، تبدیل خودروها باید بلافاصله آغاز شود. ظرفیت تولید برای انجام این امر دارای محدودیت بوده و نمی تواند لوازم مورد نیاز برای چنین آغاز سریعی را تأمین کند. این بدان معنی است که اولین مرحله از سطح نفوذ بالا، امکان پذیر نمی باشد. اما، سطوح نفوذ متوسط و پایین، شروع آرامتری داشته و از این رو، دسترسی به آنها امری ممکن می باشد.

 

اقتصاد

ابعاد اقتصادی پروژه NGV و محاسبات مربوط به ارزش حال خالص (NPV) آن، که در PP3 مورد اجرا و ارزیابی قرار گرفته اند، نشان می دهند که برای تمام سناریوها، می توان به یک NPV مثبت دست یافت؛ یعنی از نقطه نظر اقتصادی، همه سناریوها امکان پذیر به نظر می رسند. برای ایجاد درآمد در پروژه، دو منبع اصلی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. این دو منبع عبارتند از : 1ـ کاهش یارانه های سوخت بخاطر میزان فروش گاز، که می تواند برای تأمین مالی زیر ساخت NGV مورد استفاده قرار گیرد. 2ـ درآمد خالص از فروش گاز که می تواند با قیمت مناسب گاز تراز شود.

 

آموزش

توسعه شاخه ای جدید در صنعت موجود، نیازمند امکانات بیشتر دانشگاهی است. این امر مستلزم دوره ای طولانی، به منظور تضمین توسعه حرفه ای تحقیق و توسعه ( R&D ) در تولید و بازاریابی، و هیأت علمی و اقتصاد دانها می باشد.

 

روابط عمومی

یک برنامه آگاهی بخش که اطلاعاتی پیرامون این تحول و انگیزه ها و اهداف آن ارایه می دهد، برای پذیرش چنین کار بزرگی، همچون تغییر سوخت در یک کشور، می تواند مفید باشد.

 

نتایج ارزیابی سناریو

نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل سه سطح نفوذ NGV ، بیانگر آن است که از نقطه نظر اقتصادی باید بالاترین سطح نفوذ مورد هدف قرار گیرد؛ اما همه سناریوها از نقطه نظر اقتصادی می توانند امکان پذیر تلقی شوند. این امر بدان معنی است که تغییر وضع به گاز طبیعی، می تواند با NPV مثبت اجرا شده و عامه مردم ایران، از این تغییر، که از سوخت مایع به گاز طبیعی به عنوان سوخت بخش حمل و نقل می باشد، منتفع خواهند شد.

تحقق این امر نیازمند طراحی دقیق توسعه، امکانات تبدیل، خطوط تولید OEM و زیر ساخت ایستگاه سوختگیری می باشد.

هم محدودیتهای داخلی وهم محدودیتهای بین المللی مربوط به تجهیزات، وسایل نقلیه، کارایی، منابع مالی و غیره، ممکن است منجر به شروعی آرامتر از نرخ نفوذ بالا شود. این بدان معنی است که نرخ نفوذ متوسط ، شاید واقع گرایانه ترین سناریو برای توسعه NGV ، در ضمن دو تا چهار سال اول برای جامعه ایرانی باشد. بنابراین، توصیه می شود که برای توسعه NGV ، برنامه ای متناسب با این سناریو طراحی شود.

 

1ـ 4 طرفهای ذینفع

منافع طرفهای ذینفع کاملاً منوط و وابسته به سیاست قیمت گذاری سوخت است. برای مالکان وسایل نقلیه، باید تفاوت قیمتی نسبت به سوخت مایع حاصل گردد، تا انگیزه های لازم برای تغییر وضع به گاز طبیعی ایجاد شوند . این سیاست قیمت، باید شامل کاهش یارانه های مربوط به سوختهای مایع باشد.

بر اساس قیمتهای جاری سوخت، تبدیل یک تاکسی یا خودروی شخصی از بنزین به CNG ، احتمالاً سودآور برآورد شود. با فرض یک قیمت پایین گاز (50 ریال برای هر نرمال متر مکعب) در مقایسه با بنزین ( 500 ریال برای هر لیتر) ، هزینه های تبدیل، از طریق تفاوت قیمت آنها با طی مسافت سالانه ای در حدود 000/20 کیلومتر جبران خواهد شد.

تاکسیها، اولین ناوگان مورد هدف برای تبدیل می باشند. چهار پنجم تاکسیها با LPG کار کرده (عملاً چیزی برای آن نمی پردازند) و تغییر جهت آنها از LPG به CNG ، موجب افزایش معتنابهی در هزینه برای مالکان خواهد شد. به منظور تشویق مالکان تاکسیها در تغییر وضع به CNG ، باید انگیزه های مناسبی وجود داشته باشد، و چنین انگیزه ای تفاوت قیمت سوخت بین گاز طبیعی با بنزین یا  LPG می باشد. این امر بدان مفهوم است که قیمت گذاری دیگری، هماهنگ با قیمت بنزین، برای LPG نیز ضروری می باشد.

قیمت پایین گازوییل و هزینه بالای تبدیل خودروهای دیزل، تغییر جهت از گازوییل به CNG را، برای اتوبوسها یا سایر خودروهای سنگین از نظر اقتصادی امکان پذیر نمی سازد. برای مالکان اینگونه از وسایل نقلیه، انگیزه ای برای تبدیل این موتورهای سنگین وجود ندارد. چرا که قیمت گازوییل بسیار  پایین بوده و سرمایه گذاری مورد نیاز، هرگز به نقطه سر به سر نمی رسد. به عبارت دیگر، هزینه عملیاتی کاهش یافته (یعنی قیمت سوخت)، سرمایه گذاری مورد نیاز را جبران نخواهد کرد.

 

بر اساس قیمتهای جاری سوخت ، نتایج زیر بدست می آیند :

 • اکثریت قاطعی از تاکسیها، از استفاده از CNG ، در صورتی که هزینه تبدیل را خود پوشش دهند، سودی نخواهند برد. دلیل این امر، استفاده قبلی آنها از LPG بسیار ارزان، به عنوان سوخت می باشد.
 • تاکسیهایی که با بنزین کار می کنند، از تغییر وضع به CNG سود خواهند برد و با طی مسافتی سالانه در حدود km 000/20 ، و با فرض قیمت گاز در حد 3R/Nm 50 ، به نقطه سر به سر می رسند.
 • راندن یک اتوبوس با CNG بجای گازوییل، بیشتر به لحاظ هزینه بالای تبدیل آن، گران می باشد. بنابراین ، برای بهبود حاشیه قیمت بین گازوییل و گاز طبیعی، قیمت بالاتری از گازوییل (که یارانه های آن کاهش یافته اند) مورد نیاز می باشد.

 

تفصیل بیشتر مربوط به انگیزه های مورد نیاز و سیاست قیمت گذاری سوخت، در تجزیه و تحلیل اقتصادی در PP3 انجام شده است.

بر اساس تعیین امکان سنجی برای طرفهای ذینفع، و با فرض اینکه طرفهای ذینفع سرمایه گذاریهای مربوطه را خود تأمین کنند، نتایج زیر قابل ارایه می باشند:

توجیهی گاز سوز کردن خودرو

طرف ذینفع منفعت منبع
مشتریها: تاکسیهایی که با LPG کار می کنند تا حدی منفی ـ به لحاظ قیمت پایین LPG با ساختار موجود قیمت سوخت LPG، مالکان ناوگان(نظیر تاکسی) انگیزه ای برای تغییر وضع به CNG ندارند. با این وجود، افزایش دسترسی به سوخت، یک مزیت خواهد بود.
مشتریها: تاکسیها و خودروهای شخصی که با بنزین کار می کنند قابل توجه با اختلاف قیمت R/L450 گاز تا قیمت بنزین، نقطه سر به سر با طی مسافت سالانهKM 000/20 رخ خواهد داد. اگر اختلاف قیمت گاز R/L100 باشد ، طی مسافت سالانه برای دسترسی به نقطه سر به سر، تا  km 95000 افزایش می یابد (محاسبات بر اساس دوره استهلاک 5 ساله می باشد).
مشتریها : اتوبوسهای شهری و وسایل نقلیه سنگین محدود به لحاظ یارانه های گسترده بر گازوییل، هزینه تبدیل، با اختلاف قیمت بین گازوییل و گاز طبیعی جبران نخواهد شد. کاهش یارانه گازوییل، احتمالاً این تصویر را تغییرداده و به منظور رسیدن به نقطه سر به سر برای اتوبوسهای شهری، باید تفاوت قیمت معتنابهی بین گاز طبیعی و گازوییل حاصل شود.
صنعت گاز قابل توجه

صنعت گاز، سهم بازار خود را افزایش داده و به حدود 10% در بخش حمل و نقل خواهد رساند.

با این فرض که صنعت گاز، گاز را با قیمت فرصت (3R/Nm140) به فروش خواهد رساند.
تولید کننده وسایل نقلیهOEM محدود

حاشیه های منفعت در وسایل نقلیه گازسوز، در مقایسه با وسایل نقلیه بنزین یا گازوییل سوز بالاتر نمی باشد.

کل بازار نیز بخاطر NGV افزایش نخواهد یافت. مضافاً، سرمایه گذاری در خطوط تولید جدید NGV نیز مورد نیاز می باشد.

سازنده وسایل نقلیه OEM می تواند، به مدلهای وسایل نقلیه CNG سوز تغییر وضع دهد، پتانسیل فرصتهای جدید صادراتی برای تجهیزات متفاوت مربوط به CNG .
تولید کننده تجهیزات OEM قابل توجه صنعت جدید داخلی. امتیاز تولید تجهیزات موجب منفعت خواهد شد نه کمیت آنها. تولید تجهیزات. با فرض اینکه ، نیمی از تجهیزات مورد نیاز در ایران تولید خواهند شد، شغل جدیدی بر اساس تقاضای بازار ایجاد می شود.
ایستگاه سوختگیری قابل توجه ایستگاههای سوختگیری کوچک، متوسط و بزرگ، همگی، بعد از 20 سال، NPV مثبت کسب خواهند کرد. برای اقتصاد ایستگاه سوختگیری به منظور رسیدن به NPV مثبت، حاشیه قیمتی مورد نیاز گاز با فرض دوره استهلاک 20 ساله، تقریباً باید 200، 250، و 315 ریال، به ترتیب برای ایستگاه سوختگیری بزرگ، متوسط و کوچک باشد. ایستگاههای بزرگ با ظرفیت بالا، می توانند از عهده حاشیه قیمتی پایین تر گاز، نسبت به ایستگاههای کوچک بر آیند.
دولت مهم NPV مثبت برای دوره 20 ساله طرح ، قابل دسترسی است. علاوه بر آن ، منافع دیگری همچون تحصیل یارانه ها، تأثیرات مثبت زیست محیطی، همراه با کاهش هزینه های جانبی اجتماعی، و ایجاد شغلهای جدید نیز قابل دستیابی می باشند.

 

جدول 1ـ طرفهای ذینفع و منافع آنها از طرح جامع گازسوز کردن خودروها

 

2  مقدمه

2-1  آشنایی با پروژه و ساختار اصلی آن

این گزارش در غالب قراردادی با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور به عنوان طرح جامعه خودروهای گاز طبیعی فشرده ایران انجام گردیده است. پروژه توسط شرکت MARINTEK به عنوان پیمانکار اصلی و شرکت انرژی و تحقیق SINTEF و همچنین شرکت مدیریت و صنعت ایران به عنوان پیمانکار فرعی از ژوئن 2001 تا نوامبر 2002 انجام شده است.

عنوان اصلی پروژه عبارتست از “تهیه تحقیق اجتماعی _ اقتصادی و آماری، طراحی و خدمات مشاوره مهندسی در خصوص مصرف سوخت خودروها در ایران و جهان و طراحی جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده در ایران و جمع آوری اطلاعات خودروها، تهیه سیاست تبدیل خودروهای گاز طبیعی فشرده و امکان پذیر تر ین  روشها برای تبدیل خودروها به مصرف سوخت گاز طبیعی فشرده در ایران”. پروژه که پس از این به عنوان “طرح جامع خودروهای گاز طبیعی فشرده در ایران” نام دارد در هفت بخش جداگانه تهیه و تدوین گردیده است که عبارتند از:

 

 • سیاست تبدیل خودروهای گاز طبیعی فشرده و آمار
 • مطالعه امکان سنجی (مدرک حاضر)
 • اقتصاد خرد و کلان
 • طرح اجرایی با در نظر گرفتن بهتر شرایط
 • روش سرمایه گذاری برای جذب سرمایه‌
 • طراحی مفهومی جایگاههای سوختگیری و سیستم خودرو
 • طراحی مبنایی و جزئی جایگاههای سوختگیری

 

2-2 هدف نهایی

تغییر از استفاده سوختهای رسمی به گاز طبیعی یک رخداد اساسی است. این طرح زمانی امکان پذیر است که شرکتهای مربوطه برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری کنند. چهار طرف مربوطه: دولت، شرکت گازرسانی، سازندگان خودرو و مصرف کنندگان خودرو، همگی نیاز دارند که از طرز فکر جدید استفاده نمایند. اگر شرایط درست نباشد، این در دست دولت است که شرایط را به سمتی سوق دهد که طرح سودمند باشد. هر کدام از طرفین باید که کار خود را انجام دهند، دولت نیز به دنبال کل سیستم می‌باشد، در حالیکه ملاک اصلی برای موفقیت بصورت عمده در دستان دولت است.

هدف نهایی برای طرح جامع خودروهای گاز طبیعی فشرده ایران بصورت زیر است:

“پروژه شامل کار، خدمات، شرح وظایف، وظایف در خصوص تحقیق اقتصادی ـ اجتماعی و آماری، طراحی و خدمات مشاوره ای مهندسی در مورد مصرف سوخت خودروها در ایران و در جهان و طراحی جایگاه‌های سوختگیری گاز طبیعی فشرده در ایران و جمع آوری اطلاعات خودروها، تهیه سیاست تبدیل خودروهای گاز طبیعی فشرده و امکان پذیرترین روشهای تبدیل خودروها به سوخت گاز طبیعی فشرده در ایران”

 

2-3 تکمیل نمودن پروژه

این پروژه به عنوان یک کار مشاوره ای انجام شده است و اطلاعات از منابع عمومی و تجربیات کشورهای مختلف بخصوص مصر، تجربیات گروه SINIEF و همچنین مطالعات موردی در ایران جمع آوری شده است. مؤسسات و شرکتهای ایرانی بازدید شدند، اطلاعات محلی برای انجام کار اطلاعات ضروری می باشند. شرکتها و مؤسسات ایرانی زیر نیز مورد بازدید قرار گرفتند که از اطلاعات مهم آنها در انجام کار استفاده شده است:

 

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور (IFCO)

شرکت مدیریت و صنعت ایران

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران (UBCT)

شرکت ملی پخش محصولات نفت ایران، بخش تحقیق و توسعه(NIOPDC R&D)

شرکت ملی پخش محصولات نفت ایران (NIOPDC)

شرکت ملی گاز ایران (NIGC)

شرکت ایران خودرو

طرح خودروهای گاز طبیعی ایران خودرو

شرکت مهندسی پادالاد، شرکت مشارکت مهندسی تاکسی تهران

تهران EPO

بانک مرکزی ایران

وزارت برنامه و بودجه

 

3      چشم انداز

3ـ1    اهداف

هدف این بخش از پروژه ، انجام یک مطالعه کلی امکان سنجی ، به منظور بررسی چالشهای فنی و اقتصادی و حقایق مربوط به آینده برنامه تبدیل NGV در ایران می باشد . این گزارش شامل موارد زیر می شود:

ـ مطالعه امکان سنجی همراه با تحلیل نقطه سر به سر، برای موارد برگزیده مطالعاتی مربوط به برنامه های تبدیل.

ـ تشریح قابلیت استفاده و الزامات کارگاههای تبدیل و منفعت آنها برای کشور.

این مطالعه، تبدیل همه انواع وسایل نقلیه، کارگاهها، ایستگاهها، کنترل و تاییدیه را مورد توجه قرار داده است.

3ـ2    محدوده کار

در این تحقیق، محدوده کار زیر مورد توجه بوده است:

 • پتانسیل سرمایه گذاری و بازگشت آن، همراه با ملاحظه وضعیت آینده
 • انواع مشتریان کلیدی
 • منافع اقتصادی، مالی و زیست محیطی، زمان اجرا و غیره
 • نیازهای کلی ظرفیت توزیع گاز(زیر ساختها)
 • ارایه خلاصه ای از تعداد ایستگاههای سوختگیری، مکان آنها، ظرفیت آنها و مفهوم سوختگیری
 • بحث خلاصه ای از توزیع گاز طبیعی تا محلهای فعلی
 • پیشنهاد نمونه های اولیه ای از ایستگاه سوختگیری، همراه با جا نمایی، بر اساس تکنولوژی در دسترس
 • سیاست مربوط به تاییدیه ها، و رویه های کارگاهها و شرکتها( برای تولید کیتها و سیلندرها)

 

در این گزارش ، تحلیل نقطه سر به سر انجام و نتیجه آن ذکر گردیده است. پروژه های CNG در دیگر کشورها، بویژه مصر نیز، برای کسب هر چه بیشتر اطلاعات و تجربیات مناسب و ممکن مورد مطالعه قرار گرفته اند.

ارایه نتایج در این گزارش، با یک ارزیابی از امکان سنجی کلی، بر اساس مقدمات مورد نیاز برای تبدیل از سوختهای مایع به CNG آغاز، و سپس با توجهاتی عمیق، هم بر برنامه تبدیل وسایل نقلیه و هم بر تأثیر آن بر زیر ساخت تأمین گاز ادامه می یابد.

 

 4    امکان سنجی برنامه تبدیل

بر اساس اطلاعات ارایه شده در گزارش pp1  ، با عنوان ‘‘ سیاست تبدیل خودروها به وسایل نقلیه CNG سوز و آمارها‘‘ /14/ ، و به منظور شناسایی عرصه هایی برای بررسی بیشتر، سه سناریو، برای تبدیل از سوختهای سنتی به CNG در زیر ارایه گردیده است. با ترکیب اطلاعات دریافتی از pp1 و فرضیات اساسی در سناریوهای ممکن برای تبدیل، حوزه هایی برای مطالعات جزیی تر مورد شناسایی قرار گرفتند.

 

4ـ1 ارزیابی سناریوهای رشد ناوگان وسایل نقلیه

به منظور تنظیم چارچوبی برای برنامه تبدیل، باید سناریویی واقع گرا برای رشد کل ناوگان وسایل نقلیه در ایران مورد شناسایی قرار گیرد. این امر، یعنی برنامه تبدیل سوختهای قدیمی و سنتی به CNG، باید با رشد طراحی شده کل ناوگان وسایل نقلیه ربط داشته باشد. در گزارش /14/pp1سناریوهای جایگزین برای رشد ناوگان، آنچنان که در جدول 2 آمده است، ارایه شده بود.

نقلیه 2000 2020
مبنا رشد پایین (نرخ رشد یکنواخت برای تمام وسایل نقلیه بر اساس   (EIA پیش بینی رشد متوسط (میانگین رشد در 5 سال اخیر)

 

رشد بالا (نرخ رشد آخرین سال)
اتوبوسها 59 809 126 100 164 561 654 660
ون ها 908 638 1 915 746 1 733 558 2 360 873
خودروهای شخصی 2 604 981 5 492 267 9 397 690 24 289 440
کامیونها 310 673 655 014 404 899 416 786
دو دیفرانسیل 329 889 695 528 465 380 431 363
مینی بوسها 116 674 245 992 145 673 221 624
موتور سیکلتها 1 200 000 2 530 045 2 850 067 3 826 837
جمع 5 530 664 11 660 693 15 161 828 32 201 582

 

جدول 2 – دور نمای ناوگان وسایل نقلیه آینده در ایران در سال 2020 /14/

 

در بررسیهای مربوط، سناریوی متوسط، در دوره مربوط، رشدی معقول تشخیص داده شد.

 

4ـ2      تبدیل به  CNG  به عنوان سوخت، و زیر ساخت CNG

در گزارش مربوط به pp1، با عنوان ‘‘ سیاست تبدیل خودروها به وسیله نقلیه CNG سوز و آمارها‘‘ /14/ ، نتایج مرتبط با زیر ساختارهای گاز به شرح ذیل بود :

 • دسترسی به ایستگاههای سوختگیری و ظرفیت آنها باید مرتبط با تعداد تبدیلهای جدید NGV باشد، تا از فعالیت اقتصادی ایستگاهها سوختگیری و خودروها اطمینان حاصل شود.
 • تمرکز باید بر مناطق پر جمعیت درگیر با مشکلات آلودگی، یا مربوط به آن باشد.
 • فقدان زیر ساختها، مشکل اساسی برنامه های تبدیل محسوب می شود.

 

عامل بحرانی در اجرای موفقیت آمیز برنامه تبدیل، رسیدن به یک تناسب و توازن خوب بین عرضه، از جهت دسترسی به ایستگاههای سوختگیری، و تقاضا، از جهت سودآوری آنها (ایستگاههای سوختگیری) است. در کانادا، در نیمه سال 1980، برنامه تبدیل، به لحاظ بهره گیری اندک از ایستگاههای سوختگیری عرضه شده، مشکلات مهمی را تجربه کرد. تأثیر این امر در بازار تجاری، ایستگاههایی غیر سودآور، همراه با بی میلی نسبت به عرضه ایستگاههای جدید بود. دلیل اصلی این امر، عدم تناسب بین تبدیل وسایل نقلیه، و احداث و ساخت ایستگاههای سوختگیری بود. به عبارت دیگر، تبدیلها در ارتباط با ایستگاهها انجام نمی شدند.

بر اساس اطلاعات متخذه از برنامه های تبدیل سایر کشورها با تعداد قابل توجهی از وسایل نقلیه ، داده های تجربی ذیل که در جدول 3 آمده اند، قابل دستیابی می باشند.

 

کشور نسبت بین ایستگاههای سوختگیری / تعداد خودروها فروش سالیانه هر ایستگاه (تخمین میانگین)
آرژانتین 1:766 1.900.000 m3
مصر 1:536 2.900.000 m3
ایتالیا 1:1042 1.200.000 m3
برزیل 1:916
ونزوئلا 1:198
کانادا 1:93

جدول 3 – نسبت بین ایستگاههای سوختگیری و وسایل نقلیه برای کشورهای منتخب

=================================

اطلاعات ضروری برای تدوین طرح توجیهی به روز و اختصاصی

================================
اول
مشخصات محل اجرای طرح
1- مساحت زمین
2- مساحت سازه ها
3- کاربری سازه ها
دوم
1- مشخصات مجری طرح
2- رزومه و سوابق مجری
سوم
1- مشخصات تجهیزات و ماشین آلات طرح
چهارم
1- تعداد اشتغال
2- آدرس محل اجرای طرح
3- موقعیت و مزیت های محل اجرای طرح
پنجم
1- تاسیسات پروژه
2- طریقه اب رسانی
3- طریقه گاز رسانی
4- طریقه برق رسانی
5- طریقه اطفا حریق
6- طریقه سیستم های امنیتی و حفاظتی
7- طریقه سبستم تهویه
8- طریقه سیستم سرمایش و گرمایش
و….
www.tojihi.com
==========================================================
۱- تجربه ۲۰ سال کار کارشناسی در حوزه های اعتباری و بانکی (پشتیبان تحربی طرح ) خواهد بود
۲- در زمینه( وثایق بانکی )مشاوره های لازم ارائه خواهد شد
۳-تا ۶ ماه پشتیبانی انجام اصلاحات طرح توجیهی انجام خواهد شد
۴- ضمیمه نرم افزار کامفار که پیشرفته ترین نرم افزار تخصصی تجزیه و تحلیل طرح توجیهی میباشد و برخی از بانکها هم آن را اجبار می کنند انجام خواهد شد
۵- طرح توجیهی بسته به پروژه در حجم ۱۰۰ الی ۱۵۰ صفحه خواهد بود
6-در صورت پرداخت یک سوم هزینه ، کار نگارش طرح استارت خواهد خورد
7-نگارش طرح از 24 ساعت الی 2 هفته بسته به پروژه مورد نظر زمان خواهد برد

طرح توجیهی گاز سوز کردن خودرو-word
قیمت : 21,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

توجه فرمائید

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *