طرح توجیهی 104 تن تیغ اره دیسکی

 

 

نوع فایل :pdf

تعداد صفحات : 47

ظرفیت : 104 تن

اشتغالزایی: 30

سال : 87

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

مهلت طرح رایگان

به علت قطع شدن مکرر واتس آپ

فقط از طریق روبیکا

درخواست نمایید

 

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

برای تولید تیغ اره دیسکی روش معمول شکل دهی قطعه به کمک ماشین های برش و انواع
دستگاههایسنگ زنی می باشد. برای داشتن خواص وسختی مورد نیاز قطعات شـکل دهـی شـده
چند مرحله عملیات حرارتی را پشت سر می گذارند.
تشریح فرایند تولید تیغ اره به شرح زیر می باشد:

١ ‐برش ورقه گیوتین هیدرولیکی صورت می گیرد . ورقها را در دو مرحله توسط این دستگاه
بریده و در نهایت قطعات مربع شکل به ابعاد کمی بیش از قطر تیـغ اره دیـسکی بدسـت
می آید .
٢ ‐بعد از برش ورق توسط گیوتین قطعات در دو مرحله به ترتیـب توسـط پـرس ضـربه ای
٢۵٠ تن و پرس هیدرولیک ۶٠٠ تن پرسکاری می شوند. در مرحله اول سوراخهای وسط
قطعه و در مرحله دوم دوربری از دستگاه پرس هیدرولیک ۶٠٠ تن استفاده می شود.
٣ ‐سنگ کاری اره دیسکی در سه مرحله صورت می گیرد مرحله اول اطـراف محـور تیـغ اره
توسط ماشین سنگ عمودی سنگ زده می شود. در مرحله دوم بغل دانـه هـا از دو طـرف
توسط ماشین سنگ مخصوص انجام می گیرد. در مرحله آخر سنگ زنی دانه ها بطور یک
در میان بسته به شکل دانه ها و نوع تیغ اره سنگ زده می شود.
۴ ‐خم کاری دانه ها معمولا برای تیغ اره های چوب بر و فلزات نرم صورت می گیرد این کار
توسط غالب سمبه ماتریس که روی پرس پرس ضربه ای ۴٠تن بسته مـی شـود انجـام
می گیرد.
۵ ‐عملیات حرارتی شامل سه مرحله تنش زدایی ، سخت کاری و برگشت می باشد که برای
این کار از کوره های الکتریکی استفاده می شود در این کوره هـا قطعـه بـه دمـای ٧۵٠‐
۶٨٠ درجه سانتیگرادرسیدهو بعد آرام خنک می کنند برای سخت کاری نیـز قطعـه را بـه
دمای ٨٣٠‐٨٠٠ درجه سانتیگراد رسیده به مدت ۵‐٢ دقیقه در ایـن دمـا نگـه داشـته و
بلافاصله پس از خروج در داخل مایع خنک غوطه ور می شود. عملیـات حرارتـی برگـشت
بدین صورت است که ابتدا برای جلوگیری از تـاب برداشـتن داخـل فیکـسچر مخـصوص

قرار داده در کوره به دمای ٢۵٠‐١٨٠ سانتی گراد رسانده به مدت یک سـاعت در همـان
دما قرار می دهند و سپس از کوره خارج می کند.
۶ ‐بسته بندی: پس از بازرسی نهایی در آخر کار بسته بندی می شود بدین ترتیب کـه ابتـدا
در کاغذ مومی پیچیده شده سپس هر ۵ تیغ اره در یک جعبه مقوایی و هر ۵ جهبه در یک
کارتون سه لایه بسته بندی شده و به انبار ارسال می شود.

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

درخواست و دریافت طرح توجیهی

.

فقط در روبیکا و ایتا

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *