معنا و مفهوم طرح توجیهی

طرح توجیهی، به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب‌ و کار است. هدف از مطالعات امکان سنجی تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن می‌باشد