طرح توجیهی رنگرزی و چاپ 4/000/000 متر مربع پارچهطرح توجیهی رنگرزی و چاپ 4/000/000 متر مربع پارچه نوع فایل: pdf –          تعداد صفحات :72 –         ظرفیت : 4 میلیون متر مربع-            اشتغالزایی: 80 نفر           برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن … ادامه خواندن طرح توجیهی رنگرزی و چاپ 4/000/000 متر مربع پارچه