طرح توجیهی خشک کردن 400 تن گیاه داروئی – بسته بندی 69 صفحه

نوع فایل: pdf       – تعداد صفحات :69                 – ظرفیت :400 تن در سال            – اشتغالزایی : 34 نفر

خشک کردن گیاهان دارویی

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، درجه بندی ، بسته بندی و خشک کـردن گـل و گیـاه بـه روش
Freez Dry میباشد. این محصولات بعنوان یک کالای واسـطه ای در تولیـد محـصولات دیگـر ماننـد
داروئی ، غذایی و آرایشی مورد استفاده دارند .

گل گاوزبان

بشر از دیر باز به خواص داروئی و غذائی گیاهان مختلف پی برده است و روی همین امر از آنها در
تولید انواع داروها و مواد غذائی استفاده می کرده است . خاصیت نرم کنندگی ، تقویت سلول ها و بافـت
های بدن ، جوان سازی ، شاداب سـازی و …. گـل و گیـاه سـبب شـده اسـت کـه ایـن محـصولات در
فرمولاسیون ساخت بسیاری از مواد آرایشی و بهداشتی نیز مورد استفاده قرار گیرد و امروزه محـصولات
بسیار متنوعی از مواد آرایشی ،شامپوها ، لوسینرها ، صابون ها و غیره مورد استفاده دارد و حتـی حـضور
این مواد در ساخت محصولات فوق سبب ایجاد نوعی مزیت رقابتی در بازار یـابی و فـروش محـصولات

آرایشی و بهداشتی شده است و شرکت های تولید کننده در تبلیغات خود عدم استفاده از مواد شـیمیائی
و حضور گیاهان طبی در ساخت محصولات خود را با افتخار هر چه تمام تر اعلام می دارند .
تعداد و تنوع گل گیاهان مورد استفاده در صنعت دارو ، غذا ، آرایشی و بهداشتی بسیار بـالا بـوده و
بشر به اشکال مختلف از آنان استفاده می نماید . ذیلا تعدادی از این گـل و گیـاه بـرای آشـنائی بیـشتر
معرفی شده است .
انجدان رومی · آنغوزه · آویشن · باباآدم · بادرشبو · بادرنجبویه · بارهنگ · باریجه · برگ بـو ·
برگ سنا · برنجاسف · بن سرخ · بنگرو · بنه · بولدو · بومادران · بهارنارنج · بهمنپیچ · بیدمشک ·
پای خر · پرسیاوشان · پروانش · پنجانگشت · پنیر باد · پنیرک · پونهسا · پونه سـنبلهای · پیازچـه ·
پیرتر · پیـرو · تـاتوره · تخـم کتـان · ترشـک · ترخـون · تـرنجبین · جعفـری فرنگـی · جعفـری ·
خارخسک · چای کوهی · چویل · خار علیص · خار مقـدس · خرگوشـک · ختمـی · دارواش · داز ·
درمنه · دم شیر · رازک · رازیانه · روناس · ریحان مقـدس · ریحـان · ریـواس · زنجبیـل · زوفـا ·
ژینکو · سپستان · سداب · سرخولیک · سنا · سنبلالطیب · سنجد · سـورنجان · سـیاهدانـه · سـیر ·
شابیزک · شاهتره · شاهِسپرَم · شبدر قرمز · شنبلیله · شـوید · شـیرینبیـان · صـبر زرد · صـعتر ·
عروسک پشت پرده · عطر مازندران · علف چشمه · علف لیمو · علف هفتبند · غافث · فرنجمشک ·
فلفل مجار · فلوس · فوکا · قاصدک · کاسنی · کافور · کاکوتی · کرچـک · کنـار · کوشـاد · کیـسه
کشیش · گاوزبان · گز روغن · گز علفی · گزنه · گشنیز · گل بیمرگ · گل راعی · گل ماهور · گـل
همیشهبهار · گلپر · گلرنگ · گلنار · گون کتیـرا · لوزارنـگ · ماریتیغـال · مـامیران کبیـر · مخلـصه

وحشی · مرزنجوش · مرزنجوشتر · مرزه · مریمگلی · مورت · موسیر · نعناع · هلیله سیاه · همشکی ·
هویج وحشی
این گیاهان هر کدام در حوزه های مختلف صنعت دارای کاربرد می باشند .
تولید گل و گیاهان ذکر شده بصورت گلخانه ای ، کشت سنتی و حتی رویش وحشی انجام می گیرد
و لذا برای تبدیل آنها به مواد اولیه قابل استفاده واحدهای صنعتی در تولید محصولات تجـاری ، از روش
های مختلفی استفاده می گردد که خشک کردن و گرفتن اسانس گیاه از عموم ترین روشهای این کار می
باشد . در طرح حاضر هدف تولید مواد اولیه کارخانجات از طریق خشک کردن می باشد . در این فرایند
رطوبت گل و گیاه گرفته شده و در نهایت محصول خشک تهیه می گردد که قابلیت نگهداری بلند مدت
را داشته و مناسب نیز برای استفاده کارخانجات می باشد .

زمان بروز رسانی این طرح یک هفته

     

❤️❤️❤️❤️

دانلود رایگان

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

2021-04-19T03:42:20+04:30

 

عامل مهم سازی گل و گیاه در صنعت ، وجود عناصر بسیار مختلف و متعدد در آنـان ماننـد انـواع
ویتامین ها ، املاح ، مواد موسیلاژ ، تانن ، ترکیبات فنلی ، آلکالوئید ( آرام بخش ) و ….. می باشد که این
مواد و عناصر دارای خواص مثبت متعدد برای بدن می باشند . فرایند فرآوری گیاهان سـبب کـاهش و
یا از بین رفتن برخی عناصر مفید گیاه می گردد و لذا در فرایند فرآوری گل و گیـاه و تبـدیل آنـان بـه
مواد اولیه قابل استفاده کارخانجات ، لازم است شرایط طوری انتخاب گردد که در آن کمترین صـدمات
به عناصر مفید گیاه وارد گردد . گرما یکی از عوامل مخرب عناصر مفید گیاهان می باشد . لذا در فرایند
خشک کردن چنانچه از گرمای بالا بخصوص بـصورت بلنـد مـدت اسـتفاده گـردد ، محـصول تولیـدی
بسیاری از خواص مفید خود را از دست خواهد داد . در حال حاضر عمومی ترین تکنولوژی خشک کردن

گیاهان ، استفاده از خشک کن های هوای گرم می باشد و مطابق مطالب ذکر شـده ، ایـن روش خـشک
کردن صدمات زیادی به گیاه خشک شده وارد می سازد .
هر کدام از روشهای خشک کردن مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. لذا در صورتی کـه از
لحاظ کیفیت محصولات خشک شده مـورد بررسـی قـرار گیـرد، در آن صـورت روش خـشک کـردن
تصعیدی Dryer Freez) روش انتخاب شده طرح حاضر) بهترین روش خشک کردن انواع گـل و گیـاه
به شمار آمده و در آن محصول خشک شده از درجه کیفی بسیار بالائی نسبت سایر روشهـا برخـوردار
است . علت این امر را میتوان در مکانیزیسم فنی خشک کنی جستجو کرد . در فراینـد خـشک کـردن
اصلی ترین عواملی که اثرگذار در کیفیت محصول خشک شده محسوب می گردند زمان و درجه حرارت
خشک کردن می باشد چرا که تحت شرایط خشک کردن در دما و زمان بالاتر ، بسیاری از مواد داروئی،
ویتامین ها ، عناصر مفید ، رنگدانه ها ، عطر و طعم از بین می رود . لیکن در خشک کن هـای تـصعیدی
بعلت اینکه از دمای پائین استفاده کرده و همچنین زمان فرایند خشک کردن نیز بسیار کوتاه می باشـد ،

==============================================================

برای اخذ تسهیلات بانکی یا اخذ مجوز از سازمان های دولتی مانند سازمان صنعت معدن تجارت و یا جهاد کشاورزی و … به وجود طرح توجیهی نیاز داریم. طرح توجیهی نیاز اولیه یک کارآفرین است حال چه برای یک کسب و کار کوچک چه احداث یک مجتمع عظیم صنعتی و تولیدی و یا کشاورزی و…. . طرح توجیهی معادل واژه انگلیسی Feasibility Study می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا وپیاده سازی در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی و یا طرح های کشاورزی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.طرح توجیهی ، شامل نمای کلی پروژه یا فعالیت اقتصادی و کسب و کاری است که قصد راه اندازی آن را دارند. پیش از شروع هر فعالیتی، در نظر گرفتن عوامل و شرایط موجود و بررسی آنها در موفقیت و پپش برد کسب و کار نقش اساسی ایفا می کند؛ چرا که هر فعالیتی که بدون تدبیر و برنامه ریزی آغاز شود ، محکوم به شکست خواهد بود. طرح توجیهی زوایای سرمایه گذاری از قبیل میزان سرمایه گذاری ، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه گذار روشن می کند تا سرمایه گذار بتواند تصمیم گیری راحت و درستی از مسیر انتخابیش داشته باشد

امکان دانلود خلاصه طرح توجیهی وجود دارد تا قبل از خرید از محتویات طرح اطلاع یابید

در صورتی که طرح مورد نظر شما فاقد خلاصه طرح جهت دانلود است.اطلاع دهید تا بلافاصله  برای شما ارسال

گردد.کلیه نمونه طرح های توجیهی با ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت هستند

———————————————————————————————–

 

میتوانید از یکی از سه طریق  درخواست خود را ثبت نمائید .

1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت

2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام 

3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل 

اطلاعات اولیه مورد نیاز برای درخواست طرح اختصاصی

1-اندازه زمین و قیمت آن

2-اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3-اندازه ساخت و ساز؟

 

——————————————

لطفاً نظر خود را در مورد این محصول درسایت درج نمائید

شماره تماس- 55544980 -021 تلفن همراه –  09126264253 www.tojihi.com

سابقه سایت از سال  1390

 

طرح توجیهی خشک کردن 400 تن گیاه داروئی – بسته بندی 69 صفحه
قیمت : 25,000 تومان
بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید هزینه

توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

 

.

. .
🎁🎁🎁
 
هدیه دائمی خریداران طرح توجیهی

دانلود

 

 راهنمای طرح توجیهی 170 صفحه

   

🎁🎁🎁

   

❤️❤️❤️

در صورتی که برای دریافت طرح اماده. 

.

مشکل داشتید حتما در واتساپ

 

پیام بدهید تا ارسال شود

  گارانتی بازگشت وجه

در صورت عدم استفاده از فایل خریداری شده شماره کارت خود را ارسال کنید تا وجه عودت داده شود

2021-04-13T13:51:46+04:30

0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.