50 طرح پایین دستی خرما در 218 صفحه

دانلود یکجا 50 طرح توجیهی خرما که امکان راه اندازی هر نوع کسب و کار مرتبط را فراهم می نماید. این طرح کارایی زیادی برای افرادی که در مناطق جنوبی که نخسلستان های فراوانی وجود دارد و تولید خرما یکی از روش های کسب درآمد است ، کاربرد زیادی دارد و می تواند کسب و … ادامه خواندن 50 طرح پایین دستی خرما در 218 صفحه