طرح توجیهی 12/000/000 عدد خودکار شش گوش و معمولی

نوع فایل :pdf                                                صفحه= 38+35=73

ظرفیت : دوازده میلیون                               اشتغالزایی : 22

 

خودکار را بحق می توان یکی از عجیب ترین اختراعات قـرن بیـستم دانـست، اختراعـی کـه تحـولی
عظیم در روند «نوشتن» ایجاد کرد. با نگاهی گذرا به تاریخ ابزارهای نوشتن مـی تـوان اهمیـت «خودکـار» را
بهتر درک کرد.
اولین ابزارهای نوشتن را چینی ها در هزاره اول قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار دادند. پـس از
آن در فاصله سال های 500 تا 300 قبل از میلاد، مصریان باستان انواع دیگری از قلم را اختـراع کردنـد. تـا
سال 600 میلادی، ابزارهای نوشتن تغییر چندانی نداشتند. در فاصله بین سال های 600 تا 1800 مـیلادی،
رایج ترین شکل قلم تحریر، «قلم پر» بود که از پر غاز ساخته می شد، به گونه ای که در آغـاز قـرن نـوزدهم،
پرورش دهندگان غاز در روسیه سالانه 27 میلیون پر غاز به انگلستان صادر می کردند در اواسط قرن نوزدهم
با اختراع و رواج استفاده از خودنویس، استفاده از قلم پر به فراموشی سپرده شد. تـصور سـاخت خودکارهـای
امروزی در سال 1916 از سوی فردی به نام رایزبرگ ارایه شد. اما خبرنگار مجارستانی، لازلو جوزف بیرو بـود
که نخستین خودکار امروزی را تولید کرد. اولین مشتری بـزرگ خودکارهـای Biro نیـز سـازمان هوانـوردی
سلطنتی انگلستان بود.
1-9 -کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
از آنجائیکه امکانات و سطح تکنولوژی برای تهیه ایـن محـصول در بـسیاری از کـشورها موجـود اسـت،
بنابراین نیاز به خرید تکنولوژی نمیباشد و کشورهای متعددی از جمله کشورهای چین و ترکیه و کـشورهای
حوزه خلیج فارس از جمله تولیدکننده و مصرف کننده این محصول میباشند.
در حال حاضر معروف ترین تولیدکننده خودکار جهان، شرکت Bic است. این شرکت شهرت خود را
مدیون تولید کالاهای یک بار مصرف همچون خودکـار، فنـدک، تیـغ، ریـش تـراش و … اسـت. خودکارهـای
تولیدی این شرکت، ارزان ترین و پرمصرف ترین خودکارهای جهـان هـستند. در کنـار Bic ، شـرکت هـای
متعدد دیگری وجود دارند که خودکارهای مختلفی با اشکال، اندازه ها و رنگ های متفاوت تولیـد مـی کننـد

طرح توجیهی خودکار شش گوش و معمولی

خودکار و یا قلم، ابزار نوشتاری است که مجهز به مخزن و ذخیره مایع نوشتاری است و میتواند این
مایع را به روی سطح کاغذ منتقل نماید.

بررسی کالای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
از انواع خودنویس و قلم را میتوان بعنوان کالای جایگزین خودکار استفاده نمود.

زمان بروز رسانی حداقل 24 ساعت

دریافت طرح توجیهی   

دریافت طرح و سپس پرداخت وجه

.

بسته طلایی

.

❤️ ❤️❤️

.

سفارش طرح

2021-04-19T03:42:20+04:30

١-٨ -اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
تولید انواع خودکار را بحق می توان یکی از عجیب ترین اختراعات قرن بیستم دانست، اختراعـی کـه
تحولی عظیم در روند «نوشتن» ایجاد کرد. بـا نگـاهی گـذرا بـه تـاریخ ابزارهـای نوشـتن مـی تـوان اهمیـت
«خودکار» را بهتر درک کرد.
اولین ابزارهای نوشتن را چینی ها در هزاره اول قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار دادند. پـس از
آن در فاصله سال های ۵٠٠ تا ٣٠٠ قبل از میلاد، مصریان باستان انواع دیگری از قلـم را اختـراع کردنـد. تـا
سال ۶٠٠ میلادی، ابزارهای نوشتن تغییر چندانی نداشتند. در فاصله بین سال های ۶٠٠ تـا ١٨٠٠ مـیلادی،
رایج ترین شکل قلم تحریر، «قلم پر» بود که از پر غاز ساخته می شد، به گونه ای که در آغـاز قـرن نـوزدهم،
پرورش دهندگان غاز در روسیه سالانه ٢٧ میلیون پر غاز به انگلستان صادر می کردند در اواسط قرن نـوزدهم
با اختراع و رواج استفاده از خودنویس، استفاده از قلم پر به فراموشی سپرده شد. تـصور سـاخت خودکارهـای
امروزی در سال ١٩١۶ از سوی فردی به نام رایزبرگ ارایه شد. اما خبرنگار مجارستانی، لازلو جوزف بیـرو بـود
که نخستین خودکار امروزی را تولید کرد. اولین مشتری بـزرگ خودکارهـای Biro نیـز سـازمان هوانـوردی
سلطنتی انگلستان بود.
١-٩ -کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
از آنجائیکه امکانات و سطح تکنولوژی برای تهیه ایـن محـصول در بـسیاری از کـشورها موجـود اسـت،
بنابراین نیاز به خرید تکنولوژی نمیباشد و کشورهای متعددی از جمله کشورهای چین و ترکیه و کـشورهای
حوزه خلیج فارس از جمله تولیدکننده و مصرف کننده این محصول میباشند.

برای اخذ وام و تسهیلات نیاز به طرح توجیهی به روز و اختصاصی دارید.
شرایط تهیه طرح توجیهی اختصاصی و به روز بدین شرح است
مبلغ نوشتن هر طرح توجیهی 400 الی 580 تومان…….طرح های کارا 80 تومان ………
طرح تفصیلی و با جزئیات…….(3 میلیون تومان )
میتوانید از یکی از سه طریق درخواست خود را ثبت نمائید .
1-درخواست به روزرسانی طرح توجیهی در سایت
2- تماس و ارائه اطلاعات اولیه از طریق سروش – تلگرام
3- ارائه اطلاعات اولیه از طریق ایمیل

حداقل هزینه بروز رسانی این طرح

یک میلیون و 800 هزار تومان

اگر طرح اختصاصی بخواهید

هزینه توسط

کارشناس طرح های توجیهی

اعلام میگردد

دریافت طرح توجیهی

 

❤️❤️❤️

 

 

2021-04-13T13:51:46+04:30
0 پاسخ

لطفا انتقاد ََ دیدگاه یا درخواست طرح توجیهی خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *