ارسال درخواست طرح توجیهی اختصاصی و به روز

طرح توجیهی 1400

جهت دریافت وام بانکی – تسهیلات

نگارش طرح توجیهی

با سلام

 

1اندازه زمین مربوط به پروژه و قیمت آن

2اگر اجاره هست مبلغ رهن اولیه و اجاره ماهیانه و مدت اجاره؟

3اندازه ساخت و ساز؟

=========

شرایط کلی طرح توجیهی اختصاصی

نمونه پروژه های اختصاصی انجام شده

تماس

هم اکنون تماس بگیرید